Oefenmodule Argumentatie-analyse

bijdrage van José Plug & Jean Wagemans

Doel
Deze Grassrootsprojecten zijn gericht op het ontwikkelen van een digitale oefenmodule in het NL voor het eerstejaars vak Argumentatie-analyse, dat onderdeel uitmaakt van de BA Nederlandse Taal en cultuur (NTC) en de BA Taal en communicatie (T&C), en een module in het EN voor het vak Argumentation and Discourse in Science , dat onderdeel uitmaakt van de DUMA Discourse and Argumentation Studies Amsterdam (DASA), de DUMA Tekst en communicatie (T&C) en de MA Nederlandse Taal en cultuur (NTC).
De modules worden ontwikkeld door studenten in het kader van het vak Argumentative practices 2, dat onderdeel uitmaakt van de duale MA Discourse and Argumentation Studies Amsterdam (DASA). De leeropbrengsten voor de BA studenten die met de module gaan oefenen zijn onder andere:

  • er komt extra oefenmateriaal beschikbaar voor het vak
  • de oefenmodule werkt met andersoortig materiaal: zowel geschreven als gesproken oefenmateriaal (webteksten en videofragmenten)
  • het oefenmateriaal ligt dichter bij de argumentatieve praktijk, is zowel realistischer als actueler

De leeropbrengsten voor de MA studenten die de module ontwerpen zijn onder andere:

  • het vertalen van theoretische inzichten naar de praktijk
  • het leren didactiseren van kennis die ze zelf al bezitten
  • het aanpassen van gevonden materiaal aan een digitale module
  • het afstemmen van oefenmateriaal op een specifieke doelgroep

Stappen
Gedurende studiejaar 2014-2015, blok 2, semester 2 hebben studenten van het vak Argumentative practices 2 het digitale oefenmateriaal ontwikkeld.

(1) Ontwikkelfase
Na een startbijeenkomst met een PP presentatie van de opdrachtgevers (José Plug en Jean Wagemans) hebben de studenten in groepjes onder begeleiding van de vakdocent (Ingeborg van der Geest) een eerste versie van de oefenmodule ontworpen. Deze module is vervolgens –  na instructie over de eigenschappen van het gekozen format – in Adapt Learning geplaatst door de externe begeleider ICT van deze Grassrootsprojecten (Myrthe Bil).

(2) Testfase
De Adapt Learning modules zijn getest door een team van docenten op bruikbaarheid en correctheid. In de beoordeling zijn zaken meegenomen als de kwaliteit van de vraagstelling en de antwoorden, het niveau, en de consistentie van de layout.

(3) Gebruiksfase
De modules worden op dit moment aangeboden aan studenten van het BA vak Argumentatie-analyse onder begeleiding van docent Eugen Popa en het MA vak Argumentation and Discourse in Science onder begeleiding van docent Jean Wagemans. Door studenten van beide groepen zullen evaluatieformulieren worden ingevuld die in het vervolgtraject van deze projecten gebruikt zullen worden om het materiaal in de nu uitgevoerde pilot door te ontwikkelen tot een volwaardige digitale oefenmodule.

Resultaat
Het voorlopige resultaat van deze gekoppelde Grassrootsprojecten is een NL en EN digitale oefenmodule Argumentatie-analyse die is onderverdeeld in vier thema’s die behandeld worden bij de colleges. Elk thema heeft een aantal items, bestaande uit een tekstfragment of een videofragment, waarover een aantal vragen worden gesteld. De feedback aan de student is of het antwoord goed of fout is.item4

 

 

 

Reacties
De MA studenten die de module hebben ontwikkeld hebben reflectiedocumenten geschreven waarin zij hun ervaringen hebben weergegeven. Een aantal voorbeelden hieruit:

Student A
“The project was set up to offer students of argumentation and Dutch an opportunity to test and further their knowledge of argumentation. Considering the fact that the comprehension of argumentation requires practice, we all considered the Grassroots Project to be an initiative that is very much welcome.

The project itself was well-managed. Dr. H.J. Plug and dr. J.H.M. Wagemans, the clients, together with Myrthe Bil, the digital developer, regularly chaired meetings in which we could ask them questions. The clients were very helpful in answering any questions regarding hard and soft requirements. In addition, Myrthe Bil was available for important questions regarding practical issues, such as formatting. Because of the openness and overall enthusiasm, expressed by both the students and the clients, we were able to create the best possible content for the development of the adapt learning tool.

The assignments given as mandatory course requirements by drs. I.M. van der Geest for the course ‘Argumentative Practices 2’, not only allowed us to create content for a tool that we knew would be valuable for upcoming students who will get the opportunity to learn about argumentation, it also allowed us, argumentation students, to exercise the knowledge we have acquired during our studies. Finding the most suitable examples of argumentative practices, creating questions based on these examples, and making sure the questions met the requirements proposed by the clients, proved to be a serviceable task for us as well. Each group of students got the opportunity to deepen their knowledge on a particular strand within argumentation. Moreover, by creating content that had to meet the wishes of clients gave us a taste of what it is like to work with argumentation, as well as with clients.

Since, we all think that the Grassroots Project is very valuable, and we appreciate everything that the assignments have taught us, I think most students would even be willing to contribute to further projects or the further the development of this particular adapt learning tool, if needed. Personally, I wish more projects like existed, since I truly consider adapt learning to be of vital importance, especially for those academic fields where, besides theoretical knowledge, functional knowledge is of key importance.”

Student B
“Het maken van een digitale leeromgeving was een hoop werk en gaandeweg werd me steeds duidelijker wat het doel was van dit project. Ik merkte dat ik er zelf veel van leerde als ik de stof toegankelijk probeerde te maken voor anderen. Tijdens de rechtvaardiging van de analyse werd je gedwongen om de stof in detail uit te leggen en je in te leven in hoe de stof overkomt op een nieuwe student. Zo werd bij het maken van de vragen ook duidelijk welke denkstappen nodig zijn om tot een juist antwoord te komen op de vraag. Op die manier krijg je zelf een vollediger beeld van hoe inzicht over argumentatie tot stand komt. Ook vond ik het leuk om verschillende soorten fragmenten uit te zoeken die passen bij de interesses van de student en die afwisselend inspirerend en entertainend zijn. Ik hoop dat onze inzet zal leiden tot een beter begrip van de stof en een prikkelende leeromgeving.”

Student C
“Het creëren van de vragen leek een makkelijke opgave –los van het feit dat er veel werk bij zou komen kijken- aangezien wij allemaal masterstudenten zijn met de nodige voorkennis. Het was absoluut niet makkelijk, maar het was in ieder geval een uitdaging. Aan de hand van het motto ‘keep it simple’ hebben wij getracht als groep een zo representatief en relevant mogelijke corpus te maken aan opdrachten die toekomstige argumentatie studenten zullen gaan testen met behulp van de Adapt Learning Module. Ik ben zeer benieuwd hoe het er uit gaat zien in de module.
       Al met al is het een uitdagend project geweest, en een interessante manier om alle theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Vanuit dit perspectief is het vak een geweldige opstap geweest naar de stage die vanaf september dit jaar zal gaan beginnen. Behalve de indeling van het programma binnen de master, heb ik genoten van de samenwerking en het maken van de opdrachten. Mijn belangstelling is enigszins gewekt om eventueel later iets soortgelijks te gaan doen; maar dat kan ik uiteraard niet bevestigen.”

Student D
“Betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Grassroost Project was een zeer leerzame ervaring, met name door de koppeling van theorie en praktijk. Als argumentatie-experts kregen we de opdracht om digitaal lesmateriaal te ontwikkelen op het gebied van argumentatie-analyse en -evaluatie. Daarvoor gingen we op zoek naar recente geschreven en gesproken teksten, waarbij we vragen opstelden. Hiervoor was een grondige analyse van de fragmenten nodig, met daarbij oog voor didactiek. Dit leek makkelijk, maar bleek een flinke kluif te zijn. Door elkaar fragmenten, analyses en vragen kritisch te bestuderen, werd het lesmateriaal steeds beter. Het leuke aan dit project was dat we echt aan een opdracht werkten voor een klant, die we dus ook geregeld spraken om de doelen en vorderingen te bespreken. En nu wordt het eindproduct daadwerkelijk gebruikt bij eerstejaarsvakken argumentatie-analyse!”

Toekomst
Het voorlopige resultaat van deze gekoppelde Grassrootsprojecten is een NL en EN digitale oefenmodule Argumentatie-analyse met een aantal vragen onderverdeeld in vier thema’s. Er komen nog eindevaluaties van de BA studenten, de aanvragers, de ICT medewerker en de begeleidende docenten. Als deze eindevaluaties net zo positief zijn als de voorlopige evaluaties tot nu toe, zal een nieuwe Grassroots aanvraag worden gedaan om, samen met MA studenten, te komen tot een volwaardige digitale oefenmodule.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s