Het uitbreiden van het R pakket exams voor het gebruik in Blackboard

Update van de Grassroot door Niels Smits

Probleem in het kort

In het methoden- en statistiekonderwijs van de opleidingen Pedagogiek en Onderwijskunde (POW) spelen digitale formatieve toetsen een belangrijke rol. De docenten construeren naast vragen voor deze toetsen ook nog voorbeelden en opgaven voor, respectievelijk, collegeslides en tentamens. Vaak zijn opgaven bruikbaar voor al deze toepassingen, maar het kost de docenten veel tijd om deze steeds met de hand naar een ander format om te zetten. Idealiter zou er slechts één keer een opgave worden ontwikkeld die dan naar een format naar keuze omgezet zou worden.

Voorgestelde oplossing

Er bestaat al open source software die een eind in de goede richting komt: het exams pakket (Zeileis, Umlauf & Leisch, 2014) dat ontwikkeld is voor de gratis statistische software R. Het is gemaakt voor het genereren van opgaven en toetsen voor verschillende toetssystemen zoals Moodle en Olat, maar ook voor outputformats zoals pdf en html. Het voordeel van het pakket is dat opgaven niet met de hand hoeven worden aangemaakt, maar automatisch kunnen worden gegenereerd middels scripts (in [a] een combinatie van R en LaTeX, of [b] R-Markdown). Een mooie bijkomstigheid is dat er uitgebreid feedback kan worden toegevoegd (met precieze uitwerkingen en studeersuggesties) zodat het ook kan worden gebruikt in e-learning. Bovendien kan deze software worden ingezet om tijdens de les studenten met hun mobiel te laten stemmen op het antwoord op een collegevraag omdat het ook middels QR-codes gekoppeld kan worden aan Audience Response System Arsnova (https://arsnova.eu/mobile/). Door zijn flexibiliteit lijkt dit pakket zeer geschikt om het probleem dat hierboven is geschetst op te lossen. Echter, het pakket geeft nog niet de mogelijkheid om de opgaven of toetsen weg te schrijven naar de toetsomgeving van Blackboard[1]. In dit grassrootsproject ga ik het R-pakket exams uitbreiden met de mogelijkheid om opgaven en toetsen te genereren die kunnen worden ingelezen in Blackboard.

Wat nu wordt gebruikt

Op dit moment maken de POW-docenten gebruik maken van drie verschillende soorten software om vragen te produceren en weer te geven: (a) presenteersoftware zoals Powerpoint tijdens hoorcollege, (b) tekstverwerkingssoftware zoals Word voor het construeren van tentamens en (c) Maple TA voor het maken van onlinetoetsen. Tijdens de colleges worden soms meerkeuzevragen gepresenteerd, en daarbij worden vingers opgestoken (vaak met weinig respons).

Stand van zaken aan het begin van het project

Ik heb in 2008 bij mijn vorige werkgever, de Vrije Universiteit, een Grassrootssubsidie ontvangen om automatisch opgaven te genereren voor toetsen in het statistiekonderwijs in Blackboard. Ik richtte me daarbij op één specifiek type vraag (multiple choice) en de mogelijkheid een tabel en een plaatje te tonen in de opgave en gebruikte zelf geschreven R-code. Ik heb de software gedurende zeven jaar succesvol gebruikt om Blackboardtoetsen te genereren voor drie statistiekvakken. Drie jaar geleden ben ik in contact gekomen met de auteurs van het examspakket en we hebben samen gewerkt aan de mogelijkheid examsoutput geschikt te maken voor Blackboard. Het is gelukt om dit voor multiple choice items te doen, maar voor andere vraagtypes zoals multiple answer, tekstantwoorden en numerieke antwoorden moet dit nog gebeuren. Het huidige Grassrootsproject betreft een uitbreiding op dit werk. Op het moment dat alle vraagtypen die beschikbaar zijn in het examspakket ook voor Blackboard werken, dan kan Blackboard officieel als outputformat aan het examspakket worden toegevoegd.

Waaraan momenteel wordt gewerkt

Ik heb vanaf februari met succes gewerkt aan twee vraagtypen: open answer en numeric. Na de zomervakantie zal ik me richten op het mutiple answer type. Dit is het moeilijkste type omdat er bij de scoreberekening zowel punten als strafpunten moeten kunnen worden gegeven. Ik verwacht er in oktober mee klaar te zijn.

[1] Hoewel de UvA naar alle waarschijnlijkheid op een digitale leeromgeving overstapt wordt er minimaal nog een jaar met Blackboard gewerkt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s