Afsluitend blog ‘Digitale selectiemodule ten behoeve van de Matching en de voorlichting’

Een blogbijdrage van: José Plug en Jean Wagemans

Behoefte

In de huidige Matching voor de BA-opleidingen Taal en communicatie en Nederlandse Taal en cultuur wordt slechts een beperkt onderdeel van het vakgebied onder de aandacht gebracht middels een hoorcollege, een werkcollege en een toets. Het is wenselijk om deze toetsing niet alleen betrekking te laten hebben op de stof die ter plekke is uitgelegd, maar deze zodanig uit te breiden dat de pre-theoretische kennis en motivatie voor het vakgebied breder wordt getoetst en de aankomend studenten derhalve een representatiever beeld krijgen van de inhoud en het niveau van de studie. Deze tekortkoming is niet alleen gesignaleerd door de bij de Matching betrokken docenten, maar is ook door de studenten zelf in de evaluatie van de Matching naar voren gebracht.

Het voorlichtingsmateriaal en de selectieprocedure voor de MA-opleidingen RMA Rhetoric, Argumentation, and Philosophy, DUMA Discourse and Argumentation Studies en DUMA Tekst en communicatie omvat op dit moment geen toets. Het is, mede gezien het bewaken en verbeteren van het rendement van deze (en andere) (R)MA opleidingen, wenselijk om een dergelijke toets te ontwikkelen. Een dergelijke toets is bovendien zeer bruikbaar voor studenten uit het buitenland, die meestal niet in de gelegenheid zijn de voorlichtingsrondes bij te wonen.

Doel

Dit Grassrootsproject beoogt te voorzien in een digitale selectiemodule die ingezet kan worden bij de Matching en de voorlichting- en selectieprocedures van de genoemde opleidingen. De module maakt het mogelijk de aankomend studenten uitgebreid te toetsen op hun pre-theoretische kennis en vaardigheden op het relevante vakgebied. Daarmee worden de studenten in staat gesteld om beter na te gaan of zij de juiste studiekeuze hebben gemaakt en worden de opleidingscoördinatoren in staat gesteld een nauwkeuriger beeld te krijgen van de capaciteiten en motivatie van aankomende studenten.

Methode

De digitale selectiemodule is, onder begeleiding van docenten, ontwikkeld door MA-studenten van in het kader van het vak Argumentative Practices 2: Profession and society. De studenten hebben onderzoek uitgevoerd  naar de wijze waarop ICT voor onderwijs op het terrein van argumentatie en retorica is ingezet in vorige Grassrootsprojecten. Op basis van dat onderzoek en het bestuderen van (onderzoeks)literatuur over het populariseren van academische kennis zetten zij onder begeleiding van de docenten de volgende stappen:

– verzamelen van geschikt tekstmateriaal

– aanpassen van het tekstmateriaal (en geschikt maken voor het digitaal aanbieden ervan)

– vragen en feedback ontwikkelen

– pre-testen van het materiaal: intern en extern bij doelgroep (in dit geval leerlingen van het Vellesancollege in IJmuiden)

– aanpassen materiaal op basis van testresultaten

De module is vervolgens geëvalueerd door een panel van deskundige docenten en op basis van deze evaluatie verder aangepast. Vervolgens is de module als pilot gedraaid onder aankomende studenten (testen van de gebruikersvriendelijkheid van de module en de aantrekkelijkheid van het materiaal) en verder aangepast.

Resultaat

De NL versie van de toets is gepubliceerd op de voorlichtingspagina van de Bachelor Taal en communicatie (doorverwijzing ‘Doe de quiz’ onder de afbeelding op  http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/content/taal-en-communicatie/taal-en-communicatie.html) en kan ook rechtstreeks bereikt worden via http://www.tar.humanities.uva.nl/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s