Blended Community of Learners

Blog van Joost Noordeloos over de Grassroot Blended Community of Learners

Aanleiding
Het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan mijn Grassroots: Blended Community of Learners. De aanleiding voor de aanvraag was dat de visie van de opleiding, het werken als een Community of Learners (CoL), niet helemaal klopte met mijn ervaringen tijdens de colleges. In een CoL worden studenten geactiveerd om kennis en informatie te delen aan de hand van ‘big ideas’ zodat het onderwijs ook betekenisvol wordt (Volman & ten Dam, 2009). Dit gebeurde voornamelijk tijdens werkgroepen, af en toe in een hoorcollege, maar mijns inziens was er geen sprake van een vakoverstijgende CoL.

Aangezien de opleiding aangaf dat het creëren van een fysieke locatie om een CoL te bevorderen waarschijnlijk niet gaat lukken, kwam ik op het idee om op zoek te gaan naar een digitale CoL, dienend aan de fysieke CoL: een Blended Community of Learners.

De eerste stap die ik zette was het ijken van mijn beeld met de rest van de opleiding.

Beeld docenten
Uit interviews met docenten van de bachelor bleek dat zij een gedeelde visie hebben als het gaat om de Community of Learners. Volgens hen liggen de kansen van een Blended Community of Learners in het beter leren kennen van (de interesses van) studenten, zodat ze hier tijdens colleges beter bij aan kunnen sluiten. Daarnaast gaven de docenten aan dat er bij docenten onderling een grote bereidheid is tot het delen van informatie. De grootste valkuil is volgens de docenten dat de kans groot is dat het platform uiteindelijk doodbloedt.

Beeld docenten

Beeld studenten
Vervolgens heb ik een vragenlijst uitgezet om het beeld van studenten t.o.v. een CoL te bepalen. Op die manier heb ik mijn beeld kunnen staven met het beeld van de student. Over het algemeen kwam dit beeld aardig overeen: studenten hebben behoefte aan een digitaal netwerk om, samen met studenten en docenten, buiten vakken om, aan thema’s te werken die hen interesseren.

De wensen van studenten die volgen uit de vragenlijst:

  • Herkenbaarheid: het platform kan gekoppeld worden aan Canvas;
  • Studie/privé: het platform staat los van platformen voor privégebruik (sociale media);
  • Eigenaarschap: studenten willen zelf discussies/thema’s/’big ideas’ in kunnen brengen;
  • Toegankelijkheid: het platform moet mobiel toegankelijk zijn;
  • Communicatie: het platform biedt een chatfunctionaliteit (zoals Whatsapp)

  Het communicatieplatform

Het communicatieplatform
Na een zoektocht binnen de applicatiedatabase van Canvas kwam de applicatie Projectcamp.us naar voren. De applicatie voorziet in herkenbaarheid, studie/privé, eigenaarschap en toegankelijkheid. Op dit moment mist er nog een chatfunctionaliteit, zoals Whatsapp, maar voorziet het wel in communicatie zoals bij een forum (asynchroon). Het platform is makkelijk te gebruiken.

Kritiekpuntje, met name als het gaat om ‘community’, is de persoonlijkheid van het platform. Uit onderzoek blijkt namelijk dat studenten meer betrokken zijn als ze in een persoonlijke omgeving werken (Rovai, 2002). De ontwikkelaar heeft op mijn advies een biografie toegevoegd aan de profielen op het platform, maar dit mag wat mij betreft nog uitgebreider.

Ontvangst door opleiding
De opleiding heeft het advies in ontvangst genomen en is enthousiast over het gebruik van een communicatieplatform. De bachelor is van plan volgend studiejaar te beginnen met een pilot. Er wordt een docent en een student-assistent ingezet om het platform duurzaam te maken. Zij monitoren, modereren en faciliteren het platform door o.a. technische en didactische ondersteuning te verlenen.

Afsluiting
Op dit moment ben ik, in samenwerking met de techniek, bezig om de koppeling tussen Projectcamp.us en Canvas te realiseren, al ben ik bang dat het budget van de Grassroots hier toch een beetje te krap is. Daarnaast zal ik de student-assistent en docent gebruikerstips meegeven, zodat er sprake is van een zachte overdracht.

Literatuur:

Rovai, A. P. (2002). Sense of community, perceived cognitive learning, and persistence in asynchronous learning networks. The Internet and Higher Education5(4), 319-332.

Volman, M., Ten Dam, G. (2010). Communities of learners: waarom het concept een plek verdient in de praktijk van het (hoger) onderwijs. Verder met onderwijs: de onderwijsvisie VU in theorie en praktijk, 21-32.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s