Blog interactieve online Mindmap voor studiebegeleiding

Blog van Brit Giesbertz en Krijn Boom over de Grassroot interactieve online Mindmap voor studiebegeleiding.

Waarom een interactieve online Mindmap voor studiebegeleiding?

De UvA biedt studenten diverse vormen van studiebegeleiding en ondersteuning aan, zowel in groepsverband als individueel. Bij UvA centraal is van alles te vinden: studievaardigheidstrainingen en -workshops; studentpsychologen; Career centre; E-coaching; studeren in het buitenland; raden & commissies; etc. Maar ook binnen opleidingen zelf worden allerlei vormen van ondersteuning aangeboden: mentoraat; studieadviseur; honoursprogramma; en verschillende bachelorspecifieke trainingen zoals Grip op je studie.

Helaas worden deze hulpbronnen niet altijd even goed gevonden, en vaak pas op het moment dat een student specifiek weet wat hij/zij zoekt of wanneer bijvoorbeeld de studieadviseur hiernaar verwijst. Dit project sluit aan bij de wens om studenten op zelfstandige wijze meer overzicht en inzicht te geven in alle mogelijkheden aan relevante begeleiding, advies en ondersteuning, aangeboden door de UvA.

Overzicht en inzicht: stappen van ontwikkeling

De eerste stap voor het ontwikkelen van deze tool is gemaakt op basis van de ‘probleemanalyse’ uit de training Grip op je studie. Dit is een training aangeboden binnen alle bacheloropleidingen van de FNWI aan eerstejaars studenten om meer grip op hun studieritme te krijgen. Onderdeel van deze training is de ‘probleemanalyse’ in de eerste bijeenkomst. Studenten krijgen hierbij stellingen te zien over hun studieritme en -gedrag in verschillende categorieën (planning, discipline, studeervaardigheden en motivatie). Studenten moeten hiervan aanvinken welke op hen van toepassing is, om zowel student als trainer inzicht te geven in de grootste valkuilen van de student. Deze stellingen, samen met een overzicht van UvA geboden ondersteuning, vormden de eerste Studiedoel-mindmap (figuur 1). Deze mindmap bleek een handige tool bij studentgesprekken, waarbij snel inzicht in de struikelblokken werd gegeven door middel van de stellingen, en tegelijk overzicht in mogelijkheden tot begeleiding. Dit bleek zowel voor student als mentor een erg handige tool. De ontwikkeling van deze tool is de aanzet tot dit Grassroot project geweest.

Figuur 1 - Eerste pdf Studiedoel Mindmap

Figuur 1. Eerste pdf Studiedoel Mindmap. In zwart de stellingen die studenten in een uitgeprinte versie konden aanvinken met pen. In kleur de 5 pijlers die van invloed kunnen zijn op de studie inclusief links naar begeleiding en ondersteuning aangeboden door de UvA.

Het doel van dit project is om de mindmap zoals die ontwikkeld is tijdens de training Grip op je studie, verder uit te bouwen tot een volwaardige online tool waarin studenten op een eenvoudige en leuke manier begeleiding kunnen vinden die bij hun past. Door stellingen aan te vinken waarin ze zich herkennen kunnen ze zien welke begeleiding en adviezen aangeboden worden door de UvA. Dit gebeurt aan de hand van de 5 pijlers Studievaardigheden, Discipline, Planning, Motivatie en Situatie. Waarbij Situatie alles omvat wat vanuit de persoonlijke situatie van de student invloed kan hebben op de studie. De mindmap biedt naast doorverwijzingen naar de  UvA aangeboden begeleiding ook ruimte voor hyperlinks en het embedden van filmpjes. Deze zijn door de studieadviseurs uitgekozen en vormen daarmee als het ware online adviezen waar de student zelf mee aan de slag kan. Op deze manier hopen wij een inclusieve Mindmap te maken die voor elke UvA student iets te bieden heeft.

Dit Grassroot project bestaat uit 6 fasen:

  • Vinden geschikte student-assistent voor het helpen ontwikkelen van de tool
  • Onderzoek naar reeds beschikbare tools + selectie tool
  • Studiebegeleidingswijzer invullen in de tool
  • Klankbordsessie met docenten, studentbegeleiders en studenten
  • Feedback klankbordsessie verwerken
  • Implementatie in toegankelijk digitaal platform (Canvas/Datanose)
  • Openbaar en kenbaar maken van Digitale Studiebegeleidingswijzer

Een geschikte student-assistent was al snel gevonden met de uitstekend technisch onderlegde eerstejaars Informatica student Brian Groskamp. De vorm van de eerste mindmap was een pdf met daarbinnen doorklikbare links. En hoewel handig te delen en werkbaar in de praktijk, was de vervolgstap duidelijk: het professionaliseren van de mindmap door deze om te zetten in een geschikte online tool. Brian’s eerste taak was dan ook een vergelijkingsonderzoek tussen verschillende beschikbare tools. Op basis van meerdere functionele, grafische, privacy- en implementatie-voorwaarden, heeft Brian zeven opties vergeleken (overzicht van deze vergelijking is eventueel beschikbaar voor geïnteresseerden). Hieruit bleek het reeds bestaande online programma Mindmap gemaakt door Tim Chaptykov als meest geschikt voor dit project. Het grootste voordeel bleek dat alle functionele en grafische wensen zelf in te bouwen zijn wat veel mogelijkheden gaf voor het ontwerp. Daarnaast was de tool makkelijk implementeerbaar in een digitaal platform als Canvas of Datanose. Nadeel van de Mindmap was dat er ook zelf een editor gebouwd moest worden wat initieel meer tijdsintensief zou zijn dan het gebruiken van een huidige tool, maar op termijn tijdwinst zou opleveren omdat we controle zouden hebben over de functionaliteit en uitgebreidheid. Bijkomend voordeel hiervan was dat deze editor dus ook naar eigen wensen te creëren zou worden.

Deze keuze heeft er wel toe geleid dat het ietwat optimistische tijdspad (fase 7 klaar in juni 2018) niet is gehaald. Daartegenover staat echter dat deze keuze er ook toe heeft geleid dat de uiteindelijke Studiebegeleidingswijzer een interactiever karakter heeft gekregen dan in eerste instantie bedacht was. Door middel van een ‘progressbar’ ziet de student het percentage aangevinkte stellingen per pijler en afhankelijk van dit percentage krijgt de student dan ook feedback in de mogelijkheden en adviezen die de UvA biedt ter ondersteuning. Zo krijgt de student inzicht in welke onderwerpen de grootste struikelblokken voor hem/haar zijn.

Na iedere pijler splitsen de mogelijkheden zich uit in twee opties: ‘tips & tricks’ waar de student doorverwezen wordt naar verschillende adviezen waar de student zelf mee aan de slag kan, en ‘begeleiding’ waarbij er doorverwezen wordt naar de mogelijkheden die de UvA biedt in persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Zo is er overzicht en kan de student zelf kiezen welke mogelijkheden hem of haar het meest aanspreken. Bijvoorbeeld zelf aan de slag aan de hand van een filmpje over prioriteiten stellen aan de hand van de Eisenhower Matrix, of een persoonlijke gesprek met een career coach.

Hoe verder

De tool zelf, inclusief de editor, zijn reeds af (figuur 2). Er is input verzameld van studentpsychologen en studieadviseurs over het helder en positief formuleren van de stellingen en welke adviezen er worden gegeven. Ook is er afstemming geweest met de filmpjes getoond op de Mediawall bij de bibliotheek in Science Park 904.

De Studiebegeleidingswijzer zal hoogstwaarschijnlijk rond oktober voorgelegd kunnen worden aan studenten en studentbegeleiders in een klankbordsessie. Na het verwerken van de feedback die daaruit naar voren zal komen kan de uiteindelijke Digitale Studiebegeleidingswijzer geïmplementeerd worden in Datanose. Bij het online gaan van de wijzer zal deze gepromoot kunnen worden op de Mediawall bij de bibliotheek. Mogelijk in combinatie van een tijdelijke expositie over studiebegeleiding rondom de Mediawall om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp en de nieuwe interactieve online Mindmap voor studiebegeleiding. In blog 2 van dit Grassrootsproject komen we bij je terug met de resultaten, tot dan!

Figuur 2 - Ontwerp van interactieve online Mindmap voor studiebegeleiding

Figuur 2. Ontwerp van interactieve online Mindmap voor studiebegeleiding.  De student ziet het percentage stellingen dat hij/zij heeft aangeklikt en kan kiezen tussen ‘tips & tricks’ waar zelf mee aan de slag kan worden gegaan, of ‘begeleiding’, waarbij een overzicht wordt gegeven van de persoonlijke begeleiding aangeboden door de UvA.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s