Blog Perusall-FNWI

Blog van Erwin van Vliet over zijn Grassroot: Perusall-FNWI.

Het probleem

In de onderwijsvisie van de UvA staat activerend onderwijs centraal. Er wordt van studenten verwacht dat ze grotendeels zelfstandig kennis op academisch niveau eigen kunnen maken en dat ze hierbij kritisch denken en een onderzoekende houding aannemen. Om dit te bereiken is actief leergedrag cruciaal, zowel tijdens colleges als buiten de contacturen. Docenten stimuleren studenten om zich voor te bereiden op colleges, maar dit werkt niet altijd goed. Studenten lezen het studieboek of de artikelen niet, of alleen oppervlakkig. Het leereffect is hierdoor laag en studenten begrijpen de concepten vaak ook niet.

Bij de FNWI willen we door gebruik te maken van Perusall dit probleem tegen gaan.

Perusall: elke student voorbereid op elk college

Perusall ondersteunt studenten buiten de contacturen bij het lezen en verwerken van de leesstof ter voorbereiding op colleges of andere contacturen. Studenten kunnen in Perusall commentaar geven, vragen stellen en op commentaar van anderen reageren. Zo helpen ze elkaar om door de leesstof heen te komen. Ze krijgen een beloning in de vorm van punten als ze dit goed doen. De docent krijgt een samenvatting van de tekstgedeeltes die studenten niet goed begrijpen of onduidelijk vinden, het zogenaamde “Confusion report” (zie figuur 1). Dit kan de docent snel vóór het college doornemen en direct gebruiken om met studenten te bespreken.

Perusall is ontwikkeld op de universiteit van Harvard (zie perusall.com). In Nederland is Perusall als eerste bij de Rijksuniversiteit Groningen gebruikt, met veel succes.

1

Figuur 1. Confusion report voor de docent.

Perusall op de FNWI: wat is er gedaan, waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Het project is onderverdeeld in vier fases. Tot nu toe zijn twee fases van dit project al afgerond en de derde fase loopt nu. In Fase 4 sluiten we dit project af (naar verwachting maart 2020) met een uitgebreide kennisdeling en aanbevelingen voor de toekomst.

Fase 1:  Voorbereiding (afgerond)

Tijdens de eerste fase is samen met de ICT afdeling van de FNWI een experimentele digitale ruimte voor Perusall ingericht en een koppeling gemaakt van Perusall aan Canvas om de applicatie te kunnen testen.

Na een oproep om aan deze pilot mee te doen, hebben 28 docenten van diverse bachelor- en masteropleidingen van de FNWI zich aangemeld.

Tevens zijn diverse contacten gelegd binnen en buiten de FNWI/UvA. In verband met het gebruik van literatuur en copyright wordt samengewerkt met FNWI- en de Centrale bibliotheek. Ook is contact gelegd met de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en hebben diverse projectmedewerkers een door hen georganiseerde bijeenkomst over Perusall bezocht.

Fase 2: Tests (afgerond) 

Tijdens deze fase zijn twee bijeenkomsten met alle deelnemende docenten van de FNWI georganiseerd. Tijdens de eerste hands-on workshop op 23 mei 2019 (figuur 2), hebben docenten kennis kunnen maken met Perusall in de rol van student. Ze hebben een leesopdracht gemaakt en tijdens de workshop zijn ervaringen gedeeld. Ook is ingegaan op de didactische aspecten.

1.jpgFiguur 2. Perusall-FNWI workshop 23 mei 2019.

 

Als voorbereiding op de tweede workshop hebben docenten een ontwerp gemaakt en een plan ingediend om Perusall tijdens hun eigen onderwijs in te zetten. Ook hebben zij een eigen Perusall opdracht ontworpen en in een test-omgeving met collega’s uitgeprobeerd. Tijdens de tweede hands-on workshop op 8 juli 2019 zijn de resultaten van deze opdracht gepresenteerd en ervaringen gedeeld.

Op 24 juni 2019 heeft projectleider Erwin van Vliet tijdens de eerste FNWI Teaching & Learning Centre Education Day een presentatie gegeven getiteld: “Perusall-FNWI: Pre-class reading assignments to get every student to prepare for lectures”.

2.png

Figuur 3. Presentatie van Perusall-FNWI Grassroot tijdens de eerste TLC-FNWI Education Day.

In samenwerking met de FNWI- en Centrale bibliotheek is onderzocht of de in Perusall te gebruiken literatuur vrij gebruikt mag worden. Voor verreweg de meeste literatuur is dat het geval. Een aantal boeken valt onder de Easy Access regeling, waarbij een gedeelte van het boek vrij gebuikt kan worden (25%, met een maximum van 50 pagina’s). Ook is de mogelijkheid onderzocht om dit via de uitgevers of via de Stichting UvO af te kopen. Gezien de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, is besloten dit niet af te kopen.

Verder is in samenwerking met juristen van de FNWI, het Perusall management team en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt aan een zogenaamde verwerkersovereenkomst voor Perusall. Op het moment van schrijven wordt daar de laatste hand aan gelegd. Om te kunnen starten met Perusall tijdens fase 3 is een “informed consent” opgesteld voor studenten, waarbij ze informatie krijgen over het project en aan kunnen geven of ze hieraan mee willen doen of niet. In het geval dat ze niet mee willen doen krijgen ze een vervangende opdracht. Tot nu toe hebben alle studenten aangeven mee te willen doen aan de Perusall opdrachten.

Ook is tijdens deze fase een handleiding geschreven voor docenten, zodat zij stap-voor-stap een Perusall opdracht zelf in Canvas kunnen opzetten.

Fase 3: Inzet bij onderwijs (lopend)

In deze fase gebruiken docenten Perusall op de cursuspagina’s in Canvas van lopend onderwijs. Op dit moment is dat het geval voor drie cursussen en binnenkort zullen meer cursussen volgen. Tot dusver zijn de geluiden van zowel docenten als studenten positief. Veel studenten doen actief mee en besteden ongeveer 30-60 min aan het doorlezen van een artikel ter voorbereiding op het college (zie figuur 4). Ook worden veel goede inhoudelijke vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Dit is terug te zien in de analytics van Perusall. Het “Confusion report” is voor de docent erg nuttig en geeft aan welke onduidelijkheden er nog zijn, waarop tijdens het college dieper kan worden ingegaan.

12

3

Figuur 4. Deel van het dashboard van Perusall.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s