Blog blended teaching: kennisclips inzetten bij het bespreken van huiswerkopdrachten statistiek

Afsluitende blog door Fam te Poel over haar Grassroot: Blended teaching: kennisclips inzetten bij het bespreken van huiswerkopdrachten statistiek.

Tijdens het vak Methods of Communication Research and Statistics (internationale bachelor Communication Science, jaar 1) maken studenten ter voorbereiding op de werkgroepen statistiek huiswerkopdrachten (home learning assignments). In die opdrachten moeten ze vragen beantwoorden over de voor te bereiden stof (aangeboden via boek en kennisclips). Naast inhoudelijke vragen moeten ze ook statistische analyses uitvoeren in SPSS en de resultaten rapporteren en interpreteren. Tijdens de werkgroep gaat de docent aan de slag met nieuwe opdrachten die voortbouwen op de huiswerkopdrachten.

Er is gedurende de werkgroep niet voldoende tijd om de huiswerkopdrachten allemaal te bespreken. Daarom worden de antwoorden op de huiswerkopdrachten al vooraf aan de werkgroep beschikbaar gesteld (nadat studenten het huiswerk hebben ingeleverd). Hoewel de uitgeschreven nakijkmodellen het huiswerk uitgebreid toelichtten, bleek dat studenten meer behoefte hadden aan een mondelinge uitleg, zeker in het geval van statistische analyses in SPSS. De docent was daarom nog steeds veel tijd kwijt tijdens de werkgroep aan het uitleggen van het huiswerk.

Om die reden zijn in 2019, 25 video’s ontwikkeld waarin de antwoorden op de huiswerkopdrachten verder toegelicht worden. De video’s zijn ingezet tijdens het vak, dat liep van september tot en met december 2019. Studenten kregen op dinsdagmiddag huiswerkopdrachten. De deadline was de daaropvolgende maandag. Na de deadline werden de uitgeschreven antwoordmodellen inclusief video’s waarin de antwoorden werden toegelicht, beschikbaar gemaakt op canvas (review home learning assignment). De studenten kregen de opdracht om de uitwerking te bestuderen voorafgaand aan de werkgroep op dinsdag en om specifieke vragen mee te nemen naar de les. Gedurende het eerste half uur van de les was er gelegenheid om die vragen met de docent te bespreken. Daarna werd aan vervolgopdrachten gewerkt.

Uit de vak-evaluatie (december 2019) blijkt dat studenten erg tevreden zijn over de review materialen. Ze geven aan dat het materiaal ze helpt om de stof beter te begrijpen en dat het een aanvulling is op de hoorcolleges en werkgroepen.

“I appreciated that we had the review of all assignments so we can always come back to it and re-work on it.”

“I loved the review of the home learning assignments.”

“I particularly appreciate the review materials, so we can check what we did right and wrong; they were always published so that we could check before or during a tutorial, which helps a lot.”

Wel blijkt dat de review materialen niet altijd vóór de werkgroep bekeken werden. Een groot deel van de studenten bekeek de materialen pas ter voorbereiding op het tentamen. Dat werd ook teruggekoppeld door werkgroep-docenten, die aangaven toch vaak nog huiswerkopdrachten toe te moeten lichten.

“More time to review the home learning assignments in class would be great. Sometimes we start an in class assignment while we didn’t discussed the answers of the home learning assignment. like this you will keep making the same mistakes and you don’t realize what you did wrong during the home learning assignment to improve for the in class assignment.”

Het voornemen is daarom om in academisch jaar 2020-21 studenten meer tijd te geven om de review materialen te bekijken door deze eerder beschikbaar te maken. Daarnaast zullen de docenten de instructie krijgen om strenger te zijn. Het review systeem werkt als een flipped classroom en werkt alleen wanneer studenten daadwerkelijk voorbereid naar de les komen.

Al met al ben ik erg tevreden met de inzet van de review video’s. Deze grassroot was dan ook zeker een succes!

Fam

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s