Onderwijs en Onderzoekteam bij ICTS

Het gebruik van ICT is heden ten dage onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. ICT is in het onderwijs overal zichtbaar. Sterker, het is vrijwel ondenkbaar dat een opleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs gevolgd kan worden zonder gebruik van ICT.

Innovatie met betrekking tot ICT en onderwijs is doorgaans veel minder zichtbaar. Vaak is innovatie onderdeel van reguliere software upgrades, waardoor diensten zich geleidelijk ontwikkelen. Of innovatie wordt ingezet ten behoeve van specifieke (onderzoeks)groepen.
Daarnaast zijn initiatieven op het gebied van ICT innovatie en onderwijs vaak versnipperd aanwezig en daardoor minder zichtbaar. Dat geld niet alleen binnen de UvA, deze versnippering wordt nog versterkt doordat ook binnen de VU en HvA vergelijkbare initiatieven op het gebied van innovatie worden ondernomen waardoor de inzet van beschikbare middelen niet altijd efficiënt wordt benut.

Deze, en andere redenen laten de noodzaak zien om het onderwerp ICT innovatie “beter op de kaart te zetten”. Het tegengaan van deze versnippering, het zichtbaarder maken van ICT innovatie (en de mogelijkheden daarvan), en het sterker voeren van een regie op ICT innovatie draagt ertoe bij dat ICT in het onderwijs effectiever en efficiënter wordt ingezet, en dat innovatieve ICT het onderwijs verbetert of het onderwijs zelf radicaal kan veranderen.