Home

Het gebruik van ICT is heden ten dage onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. ICT is in het onderwijs overal zichtbaar. Sterker, het is vrijwel ondenkbaar dat een opleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs gevolgd kan worden zonder gebruik van ICT.

Op deze website van de afdeling Onderwijs en Onderzoek brengen we verslagen uit de frontline en nieuwe ontwikkelingen voor het toepassen ICT in het Onderwijs & Onderzoek aan de UvA en HvA.