Trends LMS

Leeswijzer Bronnen en Websites voor het LMS keuze traject Programma TEL
Frank Benneker, voorjaar 2015

Dit document is een leeswijzer die oorspronkelijk is gemaakt voor de leden van de werkgroep en de klankboard groep van het UvA programma TEL (toekomst elektronsiche leeromgeving). Het is verwijzing naar diverse brondocumenten en interessante websites die als inspiratie en input kunnen dienen voor het programma TEL. Het eerste deel gaat over technologie trends in het onderwijs, het tweede deel gaat specifiek in op het keuze proces voor een LMS (ELO) en het derde deel verwijst naar een aantal kritische bronnen. Deze leeswijzer heeft zeker niet de pretentie om compleet en uitputtend te zijn. Het is een dwarsselectie van bronnen die in mijn ogen van belang kunnen zijn.

Wat praktische info
Link naar de online folder met alle documenten die in dit document genoemd worden.
http://bit.ly/2ueldgk

Deel I – Trend documentatie voor ontwikkelingen in het e-learning domein
Ter inspiratie enkele documenten en links om een trendstudie te doen naar studeren en onderzoeken in 2020. Deze informatie is geselecteerde uit mijn archief van trendstudie voor het Hoger Onderwijs.

Inspiratiebronnen vanuit een meer “ludieke” aanpak.

 • 4 Scenario’s Luchthaven, Warenhuis, Beurs en Supermarkt die de uitkomst zijn van trendstudie van SURF in 2007 naar de toekomst van het hoger onderwijs in 2020.
  • onderliggende rapport “Toekomstscenario’s2020” en de scenario’s zijn te vinden in de online dropbox folder.
 • EPIC2020, een interessante video (dystopia) over de toekomst van het Onderwijs, http://epic2020.org/
 • Stanford 2025, een terugblik uit de toekomst (2100) Over Online Onderwijs Innovaties, http://www.stanford2025.com/ 

Invloedrijke trendrapportage’s in het domein van het Hoger Onderwijs

Nederland

 • Vizier vooruit, 4 toekomst scenario’s voor Nederlandse Universiteiten. Studie uitgevoerd in opdracht van de VSNU en gaat in op strategische keuzes en consequenties die universiteiten in de komen
 • De Bakens verzetten. Trendrapport voor periode 2012 – 2016 van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF
 • Trendrapport 2014-15, een trendstudie uitgevoerd door Kennisnet. Richt zich natuurlijk op het kennisnet domein. Interessant omdat het een metastudie is op basis van o.a. Gartner, Horizon,
 • HORA, Hoger Onderwijs Referentie Architectuur, http://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Bedrijfsfunctiemodel
 • Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2012 – 2018.
  Een Rathenau studie naar de verwachten uitgaven en inkomsten in dit domein.
 • Intieme Technologie, Een Rathenau studie naar de relatie tussen mens, maatschappij, technologie in de nabije toekomst.
 • Open en online onderwijs en de toekomst van het Nederlandse hoger Onderwijs.
  Een onderzoek uitgevoerd door Capgemini in opdracht van SURF om een toekomstbeeld op basis van vier scenario’s te schetsen.
 • Aanvulling op alle bronnen, de strategie verkenning van het HBO voor 2025 http://www.hbo2025.nl/

EU

 • e-Infranet: “Open” as the default modus … Een EU study naar een van de belangrijkste ontwikkelingen in het hoger Onderwijs
 • “The Future of Learning, Preparing for Change”. Ook een EU study, dit onderzoek richt zich op visie ontwikkeling in kader van het Europe2020 programma. Behandeld brede maatschappelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst in relatie tot de impact op het gebruik van technologie in het Onderwijs
 • “Challenging Futures of Science in Society -emerging trends and cutting-edge issues”- EU Report of the MASIS expert Group

Wereldwijd

 • Horizon Report 2014 & de 2015 versie, Higher education. NMC brengt elk jaar in samenwerking met Educause een trendrapportage uit die visie ontwikkelingen op de essentiele technologische ontwikkelingen die het Hoger Onderwijs in de (nabije) toekomst raken. Deze jaarlijkse rapport zijn invloedrijk in dit domein. Op de wiki (http://horizon.wiki.nmc.org/Predicting+the+Future) wordt meer inzien gegeven in de onderzoeksopzet, documenten die basis vormen van de rapportage en de deelnemers aan het onderzoek
 • “The Future of Administrative IT”, een Educause Executive briefing
 • 2020 Vision Outlook for online learning. Een belangrijke blogpost van een sleutelfiguur in het debat over ICT in het Onderwijs. Kijk vooral ook naar de vragen in de sectie:”the future is about choices” http://www.tonybates.ca/2014/01/12/2020-vision-outlook-for-online-learning-in-2014-and-way-beyond/
 • Tech Trends 2014, een aardige technologie trendanalyse in de lijn van Gartner. Deze is van Deloitte.
 • Forecast 2020, Creating the Future of Learning. Een interessante trendstudie in een mooie vorm. Onderdeel van de website (en organisatie): http://www.futureofed.org
 • Speeding Up on Curves, Brad Wheeler in Educause Review. Over strategische ontwikkelingen en keuzes in ICT en Higher Ed. Educause Review is een tijdschrift om te volgen.
 • Last Call for Datatopia, Gartner studie. Vier toekomstscenario’s naar de rol van ICT in maatschappij, business en persoonlijke omgeving in 2030.

Deel II – Hoe kies je een LMS en welke overweging zijn er om het keuzeproces in te richten?

Marktontwikkelingen

Hoe ontwikkelt de markt van leeromgeving is een van de aspecten die van invloed zijn op het keuzeproces voor een nieuwe LMS. Een product dat snel marktaandeel verliest is wellicht niet het product voor de toekomst en snelle stijgers zijn interessant voor een nader onderzoek.

Phill Hill is een consultant en marktanalist die met enige regelmaat schrijft over LMS markt ontwikkelingen in de VS op e-Literate, een invloedrijke blog over onderwijstechnologie.

Een van zijn eerste bijdrage uit 2011 ging over zichtbare trends.
http://mfeldstein.com/emerging-trends-in-lms-ed-tech-market/

In de jaren daarna schrijft hij minimaal 1 keer over de state of the markt, de laatste 2014 versie is: http://mfeldstein.com/state-us-higher-education-lms-market-2014-edition/

Zijn meeste recente bijdrage (18 maart) is een soort van terugblik nav een keynote van C. Severance. http://mfeldstein.com/back-to-the-future-looking-at-lms-forecasts-from-2011-2014/

Het keuzetraject
Educause heeft een aantal publicaties gewijd aan het kiezen van een LMS.  Een generiek artikel om vanuit de onderwijspraktijk een keuzeproces in te steken.: “Selecting a Learning Management System: Advice from an Academic Perspective” Educause publiceert een serie waarin in 7 kernachtige formuleringen een onderwerp wordt besproken. De LMS ontwikkelingen komen vaak aanbod.

De volgende 4 in deze reeks zijn relevant voor de werkgroep TEL.

 • 7 Things you should know about LMS Alternatives (2010, ELI7062)
 • 7 Things you should know about Navigating the new learning eco system (2012, ELI7084)
 • 7 Things you should know about LMS evaluation (2011, ELI7072)
 • 7 Things you should know about new directions for the LMS (2014, ELI7112)

Het rapport “Choosing a Learning Management System” (2014) van ADL is een zeer compleet overzicht van het inrichten van een proces om tot een keuze te komen. Het rapport gaat in op de verschillende definities in de markt, commercieel of open source, integratie vraagstukken en het belang van ondersteuning van industrie-standaarden.

Naast het keuzeproces is de waardering van technologie door studenten en staff in het onderwijsproces en op de campus zeker een aspect dat moet worden meegewogen in het onderzoek. ECAR, de onderzoekspoot van Educause, heeft het afgelopen jaar twee uitgebreide studies gepubliceerd van de waardering van informatietechnologie door studenten(ERS1406) en door staff (ERS1407). Deze studies zijn de moeite waard om door te nemen en straks te gebruiken als spiegel voor de resultaten van de docenten enquete die op dit moment is voorgelegd aan de UvA docenten en staf. Een recente publicatie van het Educause Learning Initiative (ELI) (2015, ELI3035), The Next Generation Digital Learning Environment beschrijft de uitdagingen om te komen tot een meer persoonlijk en flexibele digitale leeromgeving.

 Onderzoeken en studies naar de leeromgeving in een Nederlandse context
In 2014 een de Radboud Universiteit een rapport gepubliceerd, “Verkenning ICT in het Onderwijs”.  In deze notitie wordt uitgebreid stil gestaan bij de evaluatie van het gebruik van Blackboard en andere ICT tools in het onderwijs in Nijmegen.

Een meer door de theorie onderbouwde methodiek om het gebruik van een leeromgeving te beoordelen is het artikel van Judith Schoonenboom (2014) in Computers and Education. “Using an adapted, task-level technology acceptance model to explain why instructors in higher education intend to use some learning management system tools more than others” Dit artikel biedt aanknopingspunten voor het opzetten van objectieve lijst van criteria die de werkgroep TEL kan uitwerken voor de evaluatie en beoordeling van Blackboard en verwante ICT tools in het onderwijs aan de UvA.

De dissertatie van Piet van der Zanden, “ The Facilitating University (2009, TUDelft) plaatst de ontwikkeling en het gebruik van de leeromgeving, Blackboard in dit geval, in de context van de ontwikkeling van de universiteit naar de toekomst. In zijn infograph “Higher Education Roadmap”  (2011) worden de inzichten uit de dissertatie aangescherpt en bondig weergegeven.  De studie is interessant omdat de leeromgeving plaatst in de brede context van maatschappij en universiteit. De keuze voor een leeromgeving wordt mede bepaald door de omgevingsfactoren en niet alleen op basis van een requirements analyse van de software.

Deel III – En het is niet allemaal LMS goud wat er blinkt
Er wordt veel geschreven over leeromgevingen en zeker ook kritisch.

Ik denk het volgende artikel “Reclaiming Innovation” als criticaster van het idee van een LMS verplicht lees- en kijkvoer is voor de werkgroep TEL. In dit artikel worden de LMS en recente ontwikkelingen als MOOCs kritisch doorgelicht en van commentaar voorzien. En vergeet de inline video’s niet te bekijken.

http://www.educause.edu/visuals/shared/er/extras/2014/ReclaimingInnovation/default.html

Het volgende tekst fragment komt uit een blog die ik in mijn ogen het waard is om te volgen.
http://mfeldstein.com/wanted-theory-change/

“I don’t know what will work to bring real improvements to education, but here are a few things that won’t:

 • Just making better use of the LMS won’t transform education.
 • Just getting rid of the LMS won’t transform education.
 • Just bringing in the vendors won’t transform education.
 • Just getting rid of the vendors won’t transform education.
 • Just using big data won’t transform education.
 • Just busting the faculty unions won’t transform education.
 • Just listening to the faculty unions won’t transform education.

Van dezelfde hand een artikel om over het LMS(ELO) na te denken als uitdagende exercitie.  http://mfeldstein.com/dammit-lms/