UvA en learning analytics

een bijdrage van Sijo Dijkstra

Onder de vlag van de InnovatieGroep heeft de UvA een learning analytics pilot uitgevoerd binnen de SURF Innovatie regeling Learning Analytics. Het betrof een grassroot-achtig project waarbij een eerste verkenning heeft plaatsgevonden van de mogelijkheden van learning analytics voor het onderwijs van de UvA.

Het project is gestart naar aanleiding van een vraag van een docent van de opleiding Politicologie die inzicht wil in de momenten waarop studenten materialen downloaden uit Blackboard. Met behulp van Piwik (een open source webanalytics tool) zijn de mogelijkheden onderzocht om deze, en ook andere gegevens over het on-line gedrag van studenten op de leeromgeving in kaart te brengen. Daarnaast is een (prototype) dashboard opgeleverd waarmee deze informatie via Blackboard teruggekoppeld kan worden aan studenten.
De resultaten van deze pilot bieden meer dan voldoende aanknopingspunten voor het verder onderzoeken van de mogelijkheden van learning analytics voor het onderwijs van de UvA. Op dit moment zie ik in vanuit het onderwijs meer en meer belangstelling ontstaan voor dit onderwerp.

Maar een belangrijke conclusie uit de SURF pilot: learning analytics is een complex onderwerp gebleken, dat het beste multidisciplinair benaderd kan worden. Learning analytics is meer dat het terugkoppelen van data uit een on-line systeem aan een docent of student. Bij learning analytics gaat het ook om de analyse en interpretatie van data en om het vaststellen of de data de juiste voorspeller of indicator zijn voor gedrag. Feedback dient op de juiste manier geformuleerd te worden om het beoogde effect te sorteren. Ook moet vastgesteld worden of het terugkoppelen van data aan een student het beoogde effect heeft gehad. Daarnaast is het van belang rekening te houden met de wetgeving die van toepassing is bij het verwerken van data en het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Uit de pilot is ook gebleken dat het gebruik van learning analytics voor- en tegenstanders heeft. Introductie van learning analytics in het onderwijs vraagt de nodige aandacht. Daarom is het van belang de komende periode de mogelijkheden van learning analytics verder te onderzoeken en de (didactische) meerwaarde ervan voor het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld voor het management te verduidelijken.

Zie ook de blog van Wilfred Rubens over dit onderwerp:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s