vertaalpracticum Historisch Nederlands

Blogpost van de Grassroot: vertaalpracticum Historisch Nederlands
Martine Veldhuizen
afdeling Historische Nederlandse letterkunde

De historische Nederlandse taal uit de vroegmoderne tijd (het Nederlands van Hooft, Huygens en Bredero): als je dit wilt kunnen lezen en begrijpen moet je oefenen, heel veel oefenen. Daarom werken we aan een e-learning omgeving om studenten daarmee van dienst te zijn. De afgelopen jaren gebruikten we een papieren reader met oefeningen, maar nu werken we toe naar een veel efficiëntere manier om het historische Nederlandse taal te lezen en te begrijpen. In nauwe samenwerking met ICTO ontwikkelen we een digitale omgeving waarin studenten per thema opdrachten uitvoert, waar hij of zij meteen feedback op krijgen. Niet alleen op de goede antwoorden, maar ook op de foute krijgen zij een toelichting. Zij kunnen straks bovendien beschikken over verschillende soorten oefeningen, die de stof van alle kanten belichten en toetsen – zoals aanwijsoefeningen, gesloten vragen en multiple choice. We ontwikkelen daarnaast een ‘volgsysteem’, dat bijvoorbeeld bijhoudt wat de studenten hebben gedaan en hoeveel tijd ze erin gestoken hebben. Zo kunnen we hen ‘op maat’ helpen en motiveren. Daarnaast willen we hen officiële toetsmomenten bieden.

Met ICTO hebben we de afgelopen weken vooral met nadruk gezocht naar het beter ‘uitbuiten’ van de mogelijkheden die een digitale omgeving biedt. Onze eerste opzet had vooral het karakter van ‘een-papieren-reader-op-het-scherm’. Maar nu kunnen studenten bijvoorbeeld zelf bepalen wat ze willen zien op hun scherm/tablet/telefoon, zoals de theorie naast de oefeningen, extra tips en relevante onderdelen van het handboek. Ook is er speciaal voor ons de mogelijkheid gecreëerd om tekstgedeelten uit bijvoorbeeld Coornherts Boeventucht te markeren om bijvoorbeeld een bepaalde zinsconstructie aan te wijzen. We kijken uit naar onze verdere samenwerking. ICTO doet er alles aan doet om onze wensen en ideeën, die we in al die jaren van onderwijspraktijk hebben gevormd, technisch gezien te realiseren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s