Virtual Reality Lectures – 6

Blog bijdrage van Sharon Klinkenberg rondom de Grassroot Virtual Reality Lectures. Deze blog is ook gepubliceerd via www.surfspace.nl DEFINITELY UNDERPIXELED It’s been a while, I’ve been stuck on lecturing duties, but we finally came around to testing the PIX PRO under different lighting conditions and distances. So, as the title already reveals, 4K is not going … Meer lezen over Virtual Reality Lectures – 6

Digitaal Peer Evalutie-formulier

Blog van dr. Jakko van der Pol, juli 2016 over de Grassroot "Digitaal Peer Evalutie-formulier" Project Per 1 september 2016 gaat de bacheloropleiding geneeskunde integraal Team-Based-Learning (TBL) inzetten in het nieuwe bachelorcurriculum Epicurus. TBL (Michaelsen, Parmelee, McMahon & Levine, 2008) is een gestructureerde methode voor samenwerkend leren waarbij het geven van Peer Evaluation (PE) een … Meer lezen over Digitaal Peer Evalutie-formulier

Interactive Patiënt Simulation (IPS)

Blog van Tom van den Ende en Sarah Sharabiany over hun Grassroot Virtuo Patient   Interactive Patiënt Simulation (IPS) IPS stelt zich tot doel om de student geneeskunde voor te bereiden op dillema’s waarmee een patiënt geconfronteerd wordt. Wij (Sarah en Tom) nemen een glioblastoma multiforme (hersentumor) patiënt als uitgangspunt en doorlopen de keuzemogelijkheden vanaf de … Meer lezen over Interactive Patiënt Simulation (IPS)

Het uitbreiden van het R pakket exams voor het gebruik in Blackboard

Update van de Grassroot door Niels Smits Probleem in het kort In het methoden- en statistiekonderwijs van de opleidingen Pedagogiek en Onderwijskunde (POW) spelen digitale formatieve toetsen een belangrijke rol. De docenten construeren naast vragen voor deze toetsen ook nog voorbeelden en opgaven voor, respectievelijk, collegeslides en tentamens. Vaak zijn opgaven bruikbaar voor al deze … Meer lezen over Het uitbreiden van het R pakket exams voor het gebruik in Blackboard

Battle of the Meds

Blog Grassroot Project Battle of the Meds bijdrage van: Jacqueline van Gorp & Quirina Thio  Waarom dit project? Uit onderzoek is gebleken dat 1,1% van alle ziekenhuisopnames in Nederland voortkomen uit vermijdbare medicatiefouten, wat neerkomt op ongeveer negen ton per jaar aan vermijdbare kosten. Jonge, net afgestudeerde artsen voelen zich onvoldoende competent in het voorschrijven … Meer lezen over Battle of the Meds

Grassroot Virtual Microscopy

Bijdrage van: Jurgen Seppen over zijn Grassroot Virtual Microscopy Microscopie is een techniek die studenten kan helpen de organisatie en functie van gezonde en zieke weefsels beter te begrijpen. Door informatie uit colleges en tekstboeken te combineren met het bekijken van microscopische preparaten kunnen studenten sneller en beter biologische processen doorgronden. De beschikbaarheid van microscopen … Meer lezen over Grassroot Virtual Microscopy

Een virtueel model van de computer

Bijdrage van Robert Belleman over zijn Grassroot "een virtueel model van de computer" Het valt niet altijd mee om studenten bij de les te houden. Docenten doen natuurlijk hun uiterste best om een goed college neer te zetten, maar lang niet alle onderwerpen lenen zich voor dezelfde didactische aanpak. Als het lesmateriaal dat wordt voorgeschoteld moeilijk te behappen is, bestaan … Meer lezen over Een virtueel model van de computer

Grassroot Culturally Competent in Medical Education (C2ME)

Bijdrage van Jeanine Suurmond over de ontwikkeling van een online module voor medische docenten in het kader van het C2ME project. De verwachting is dat in 2050 ongeveer 40 miljoen migranten in de EU zullen wonen. Ook voor Nederland geldt dat de komende decennia de populatie steeds etnisch diverser wordt. Het medisch onderwijs in Europa … Meer lezen over Grassroot Culturally Competent in Medical Education (C2ME)

Stavaza Grassrootproject toets- en itemanalyse bij grading rubrics

Bijdrage van Susan Voogd en Ellen Algera Of je het nu grading rubrics, beoordelingsmodellen, beoordelingformulieren, beoordelingslijsten of scorelijsten noemt. Haast in elke opleiding worden ze wel gebruikt. Van die lijsten waarmee je bijvoorbeeld een presentatie of een essay beoordeelt. De ene lijst heeft veel meer items, dan de andere. En de ene lijst heeft wat eenduidigere … Meer lezen over Stavaza Grassrootproject toets- en itemanalyse bij grading rubrics