De afdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) op weg naar de toekomst

bijdrage van: Vivien Linger – afdelingshoofd Onderwijs en Onderzoek

De afdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) van ICTS richt zich op het primaire proces van de UvA en HvA en volgt het beleid van de Expertisegroepen voor onderwijs en onderzoek. De waarde van de afdeling ligt in het uitproberen en realiseren van ICT en AV innovaties die de docent ondersteunt bij het verzorgen van onderwijs, de student ondersteunt bij het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden, en de onderzoeker ondersteunt bij het uitvoeren van onderzoek en de verslaglegging van de onderzoeksresultaten. 

Concrete verbeteracties
Met onze O&O plannen volgens A3 methodiek in de hand zochten we naar concrete verbeteracties. We vonden er veertig en kenden hier individueel prioriteiten aan toe. Dit gaf een eerste schifting tussen goede verbeteracties, en goede verbeteracties waar veel collega’s achter konden staan. Om onze prioriteiten nog scherper te krijgen hebben we vervolgens gestemd op de verbeteringen die we daadwerkelijk in 2016 wilden oppakken. We startten 2016 met een lijst van negen speerpunten voor het realiseren van onze A3. Op basis van de uitkomsten van de jaargesprekken zijn alle O&O-ers toegewezen aan speerpunten, en werd een aantal collega’s benoemd tot speerpunttrekker.

Waarde
Elk speerpunt beoogt de waarde van O&O voor ICTS, HvA en UvA glashelder te maken. Naast voor de hand liggende zaken zoals aandacht voor expertise en kwaliteit, is het moeilijker te werken aan een attitudeverandering waarmee je je cirkel van invloed vergroot en passend maakt bij verschillende veranderbehoeftes van de faculteiten van UvA en HvA enerzijds, en het nieuwe IT governanceproces anderzijds.

 Wanneer doe je het goed, als je niet alle touwtjes in handen hebt? Past bij ingrijpende innovaties zoals learning analytics en blended learning een projectmatige of procesmatige aanpak (zie schema hieronder) en welke competenties vraagt dit van O&O-ers? Hoe word je een betrouwbare partner als je co-creërend wilt innoveren met docenten studenten en onderzoekers?

Na twee maanden vinden we dat we goed bezig zijn maar vragen we ons af:  Waar komen we op uit? Hoe houden we de moed er in? Hoe blijven we elkaar inspireren? Hoe houden we het werken aan speerpunten en het werken aan projecten en opdrachten in balans? 

Aspect

Object

Projectmatig

Procesmatig

Tijdhorizon

Eindig, tevoren bepaald

Tijdelijk, met een niet te voorspellen einde

Gericht op

Vooraf bepaald resultaat

(On)mogelijke volgende stap

Besluitvorming

Per fase gebaseerd op beslisdocumenten

Ad hoc: zodra mogelijk

Plan van aanpak (proces)

Gefaseerd in logische stappen

Alleen de huidige stap voorzien

Uitkomst

Uniek, eenmalig, complex

Afhankelijk, onzeker, misschien

Actoren t.a.v. samenwerken

We moeten het samen maken

We weten (nog) niet of we iets samen willen

Management

Met behulp van GOTIK

Met behulp van faciliteren en blokkeren

Bron: Kleijn Rorink – Verandermanagement

Gestructureerd leren werken met IPython NoteBooks

Bijdrage van: Maarten Marx

Probleem

In mijn onderwijs merk ik dat studenten het erg moeilijk vinden om gestructureerd te werken, en om hun gemaakte werk op een goede en makkelijk terug te vinden manier op te slaan. In onze opleiding Informatiekunde zien we dit terug in het feit dat het moeilijk is voor vakken om op elkaar voort te bouwen. Eerder behandelde stof zakt erg snel weg. Het lukt studenten vervolgens niet goed om die zelf weer naar boven te halen.

Oplossing

Het doel van dit project is om studenten op een aansprekende manier te dwingen al hun werk gestructureerd op te slaan. We verwachten dat het daardoor niet alleen beter blijft hangen, maar dat het ook makkelijker is terug te vinden hoe iets ook al weer zat. Daarnaast verwachten we dat studenten hun aantekeningen in de vorm van notebooks eerder zullen delen.

We doen dit door state-of-the-art software te gebruiken die snel te leren is op alle systemen op vrijwel dezelfde manier werkt het heel makkelijk maakt informatie met andere te delen inhoud laat gaan boven vorm, terwijl het er toch heel goed uitziet draait in de browser op basis van HTML5 geen onzin bevat al een grote schare volgers heeft.

Deze software heet IPython notebook.

Implementatie

  • Bij UvA Bachelor Informatiekunde is het sinds 2014-2015 verplicht dat studenten hun eigen laptop bezitten. Practica vinden niet meer plaats in computerzalen, maar in zalen met veel stopcontacten.
  • Er zijn vrijwel geen eisen aan de laptops gesteld. We zien dan ook alle soorten en maten voorbij komen.
  • Binnen het grassroots project hebben we gezorgd dat al in de introductie week alle studenten exact dezelfde IPython notebook omgeving hadden. Dus ongeacht hun soort laptop, of besturingsysteem.
  • In de rest van het meer technisch georienteerde onderwijs in de Informatiekunde Bachelor wordt steeds met deze software gewerkt. Studenten raken er dus goed vertrouwd mee.
  • Het doel is dat ze zelfs al hun presentaties, al hun verslagen, en uiteindelijk hun scriptie binnen deze software maken.

Link naar ontwikkeld materiaal

Teaching best practices in research data management

contribution by: Emiel van Loon

There is currently a considerable attention for research data storage and curation in science, as well as openness about this data and the scientific process itself. This attention is focused mainly on scientists rather than (under)graduate students who are still learning about scientific practices. However, we think it is wise to shift this focus, because a change in attitude is required whereby an attitude to take care of quality and long term preservation become a second nature rather than an additional task at the end of a project. We expect that by teaching the right data skills and good data management practices early in the curriculum, we can bring about better data management and curation in the next generation of scientists.

This project aims at building educational material to help teach the most important concepts and skills in the undergraduate curriculum of several BSc science programmes at the University of Amsterdam.

The material is being used in the Future Planet Studies BSc curriculum from 2016 onwards. At the same time, the material is open-source and meant to be picked-up and extended by the teams teaching academics-skills in various BSc and MSc curricula at UvA.

By the end of 2015 four practical data collection and management and exercises have been created, as well as an instruction for students to present and maintain this material on github. The material is available at https://github.com/UvARDM

The work on this project will continue during 2016 with the addition of more assignments some video-lectures and the first results from the data-collection and management practicals.

Test jezelf

bijdrage van: Jacobijn Sandberg

De eerstejaarsstudenten van de bachelor Informatiekunde bestuderen Informatietheorie aan de hand van een videoreeks van de Khan Academy. De video’s zijn ingebed in de Blackboard site van het introductievak Informatiekunde in Vogelvlucht.

testjezelf afb1
Figuur 1: Screenshot Blackboard

De eerstejaars bekijken de filmpjes en beantwoorden na het bekijken van elk filmpje de “test jezelf” vragen. De stof die behandeld wordt in de filmpjes is tentamenstof en maakt deel uit van het eerste deeltentamen in week 4.

Er worden in het deeltentamen 10 vragen gesteld over de stof uit de filmpjes, net als vorig jaar. Alleen werkten de studenten vorig jaar niet met de “test jezelf” vragen. Onze veronderstelling is dat de “test jezelf” vragen een bijdrage leveren aan het actief bestuderen van de stof en zullen leiden tot een beter tentamenresultaat. Of dat zo is, weten we na het afnemen van de deeltoets. Dan kom ik bij u terug.

testjezelf afb2

Figuur 2: Screenshot “test jezelf” vragen

Een nieuw jaar: een nieuwe Grassrootsronde!

UVA-grassroots-banner392px

De tweede Grassrootsronde voor het collegejaar 2014/15 is gestart. Deadline voor het indienen van voorstellen is 23 januari.

Eén van de initiatieven rond onderwijsvernieuwing die het al jaren goed doet zijn de Grassrootsprojecten. Deze kleinschalige ICTO-projecten zijn zowel voor de deelnemers als voor ons, de begeleiders, een stimulerende manier om met het onderwijs aan de gang te gaan.

Bij elke ronde is het weer een verrassing welke voorstellen door docenten en studenten worden ingediend. Bij de startbijeenkomsten worden onderwijsproblemen over en weer herkend en worden mogelijke oplossingen uitgewisseld.

Als begeleiders is het enthousiasme waarmee iedereen met het toch beperkte Grassrootsbudget van 1000 euro aan de slag gaat hartverwarmend. Er wordt vaak meer tijd geïnvesteerd om de Grassroot tot een goed einde te brengen dan van te voren verwacht mag worden. Daarom benadrukken we altijd dat het om een mini-project gaat, al is iedereen natuurlijk vrij om er meer uren in te steken.

Ondertussen zijn we voor het eerst bezig om geslaagde Grassroots, die ook voor anderen interessant zijn, op te schalen. Daarvoor lijken 3 Grassroots van vorige rondes in aanmerking te komen. Het leuke is dat 2 daarvan door een student zijn uitgevoerd.

Ook nu is het weer mogelijk om nieuwe ideeën in dienen via het formulier van de website www.uva.nl/grassroots. Deze blog is dan ook een oproep aan allen die een idee hebben om hun onderwijs te veranderen, te verbeteren of gewoon iets daarin willen uitproberen, dit te doen via een Grassroot. Als dit onderwijsvernieuwingsidee van toepassing kan zijn voor een grotere groep docenten, dan is het raadzaam om dit te spelen via de facultaire ICTO-medewerkers. Zij kunnen een programma (helpen) aanvragen van 5 tot 10 gezamenlijke Grassroots, wat een Grassrootsprogramma genoemd wordt, of met het invullen van het individuele formulier.

We hopen in dit nieuwe jaar weer veel Grassroots te zien groeien.

Nieuwe Grassroot ronde

Voor het studiejaar 2013/2014 bestaat weer de mogelijkheid om Grassroot projectvoorstellen in te dienen. Grassroots zijn kleinschalige projecten waarbij de mogelijkheden van nieuwe ict toepassingen verkend kunnen worden. Uitgangspunt is dat de resultaten direct in het onderwijs worden toegepast.

De Expertisegroep Onderwijs biedt het collegejaar 2013/14 twee maal de mogelijkheid om Grassrootprojecten uit te voeren. Inschrijving voor deze eerste ronde start nu.

Individuele docenten kunnen een voorstel indienen voor de uitvoering van een Grassroot. Ook studenten kunnen financiering aanvragen voor de uitvoering van een Grassroot. Daarnaast kan subsidie aangevraagd worden voor een Grassrootprogramma ( 5 – 10 gebundelde Grassroots per OWI). Voor elke Grassroot is maximaal €1000 beschikbaar.

De spelregels zijn op sommige punten gewijzigd ten opzichte van vorige Grassroot tenders. Lees daarom goed de informatie op de Grassrootswebsite www.uva.nl/grassroots

Wat te doen?

Loop je al langer met een idee rond waarmee het onderwijs met behulp van ICT kan worden verbeterd? Grijp dan nu je kans! Gebruik het format op de Grassrootswebsite en stuur de aanvraag vóór 2 september 2013 in.

Meer informatie?

Jeannet Bierling: jeannet.bierling@uva.nl; 525 2177

Sijo Dijkstra: sijo.dijkstra@uva.nl; 525 5315

Inspiratie opdoen?

Op de Grassroot website www.uva.nl/grassroots staan links naar voorbeelden van de afgelopen jaren, en ook beschrijvingen van de Grassroots die op dit moment worden uitgevoerd.

MijnUvA of UvA’sUvA

bijdrage van Sijo Dijkstra

Bij oplevering van de vorige versie van MijnUvA in 2009 is besloten om studenten volledige zeggenschap te geven over de inrichting en samenstelling van het portaal. Dat betekent dat studenten alle kanalen kunnen verwijderen als zij dat willen, en ook kanalen kunnen verplaatsen naar een andere kolom of tab. Studenten kiezen zelf welke informatiekanalen zij in het portaal willen gebruiken.

Bij de introductie van de nieuwe lay out van MijnUvA in september 2012 zijn diverse kanalen vastgezet. Dat betekent dat een student deze kanalen niet meer kan verplaatsen naar een andere kolom of tab, en ook kan de gebruiker een verplicht kanaal niet verwijderen uit het portaal. De student heeft met deze wijzigingen maar beperkte invloed op de inrichting van het portaal.

Is dit vooruitgang? Is het de plicht van een onderwijsinstelling om de student bepaalde informatie te tonen bij het inloggen op het studentenportaal? Of ligt de verantwoordelijkheid voor het lezen van informatie bij de student?