Blockchain & Onderwijs

De Blockchain technology staat steeds meer in de belangstelling. Met name in de financiële wereld wordt er veel onderzoek gedaan naar impact en toepasbaarheid van Blockchain technology.

In de laatste jaren zien we ook een groeiende interesse om te onderzoeken welke rol Blockchain technologie in het onderwijs kan vervullen. De primaire focus ligt dan het vastleggen van “credentials”. Dit kunnen bewijsstukken zijn van opleidingen, delen van opleiding en/of persoonlijke gegevens.

De discussie is op dit moment redelijk “hype” gedreven en er worden mooie vergezichten voorgeschoteld. Goede, betrouwbare best practices en concrete schaalbare oplossingen zijn voor het onderwijs nog niet voor handen. De potentie van Blockchain technologie is er zeker op de lange termijn.

Het EU onderzoeksrapport: Blockchain in Education heeft een brede analyse gemaakt van de blockchain technologie en de mogelijke toepassingen in het onderwijs. Het rapport beschrijft ook een aantal use cases. Een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn te vinden pagina’s 103 – 109 . Een recente trendanalyse van Gartner signaleert de potentie van blockchain voor diploma’s en certificaten maar stelt ook dat het niet heel snel zal lopen.

Voor UvA is het van belang om zich te oriënteren op de (on-)mogelijkheden van blockchain technologie voor het onderwijs. SURF is ook natuurlijke partner in deze discussie en zal ook zeker de mogelijke toepassingen onderzoeken en in kaart brengen.

SURF heeft in november van 2017 een eerste technologie verkenning uitgevoerd. De conclusie van deze verkenning is:

“Voor een concrete roadmap voor SURFnet rond de toepassing van blockchains, of een beslissing hier zwaar op in te zetten, is het ons inziens nog te vroeg. Verder de technologie leren kennen door Proof-of-Concepts uit te voeren, aangevuld met samen met de achterban verder op zoek gaan naar toepassingen, is echter zeker wel te overwegen. Voor deze Proof-of-Concepts moeten de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn; ze zijn er primair om de technologie te leren kennen en de impact zal de komende tijd waarschijnlijk laag zijn, in ieder geval de komende twee à drie jaar. De in deze verkenning beschreven criteria kunnen helpen bij het selecteren van toepassingen waar blockchain een meerwaarde kan hebben.”

 

UvA Onderwijs & Onderzoek in 2020

Een online magazine is geheel gewijd aan de toekomst met ICT bij de HvA en UvA. Het is bedoeld om een beeld te geven hoe het onderwijs en onderzoek in 2020 eruit zouden kunnen zien en welke trends en ontwikkelingen hierbij belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van interviews, video’s en artikelen. We hopen je hiermee te inspireren om samen met ons vorm te geven aan de ICT van de toekomst bij de HvA en UvA.

Aan enkele studenten, docenten, medewerkers en onderzoekers hebben wij de vraag voorgelegd wat zij graag gerealiseerd zien op ICT-gebied in 2020. Wat vinden zij belangrijk en waar hopen ze op? Bekijk hun reacties in de video’s in dit online magazine

http://ictmagazine.uva.nl/toekomst-ict#

Het NMC Horizon 2017 HO trendrapport

Het NMC Horizon 2017 trendrapport voor het Hoger Onderwijs is verschenen.NMC publiceert ism Educause elk jaar verschillende trend rapportages, ook elk jaar één over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs.Via deze link: http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf  is het rapport van dit jaar in te zien.

Het rapport is opgebouwd rond drie centrale thema’s:

  • Ontwikkelingen die het gebruik en adoptie van technologie in het hoger onderwijs versnellen
  • Uitdagingen die het HO oppakken voor een succesvolle implementatie ICT oplossingen in het HO
  • Technologische trends die komende jaren in het onderwijs een rol gaan spelen.

Elk van de thema’s is opgebouwd uit een drietal perspectieven die de basis thema’s verder in onderwerp en tijd uitwerken.

Op pagina 3 van het rapport worden in een infogram de essentie van de gesignaleerde trends weergegeven. Op pagina 4 en 5 wordt teruggekeken naar de trendrapport vanaf 2012. In de grafiek op deze pagina’s wordt inzichtelijk welke trends over meerdere jaren een rol hebben gespeeld in het HO en welke trends snel kwamen en weer van radar verdwenen.

Voor diegene die wat dieper in de materie willen duiken en lezen hoe het onderzoek en beoordelingen die ten grondslag liggen aan dit rapport is de bijbehorende wiki interessant: http://horizon.wiki.nmc.org/

5 manieren waarop de Open Onderwijs API kan worden ingezet voor learning analytics

Excerpt blogpost Tom Kuipers op de innovatieblog van SURF

“Kan de Open Onderwijs API (OOAPI) worden uitgebreid met gegevens voor learning analytics? Die vraag stelde SURFnet aan Tom Kuipers, ontwikkelaar afdeling Onderwijs en Onderzoek, ICT Services van de UvA. Hij ontdekte 5 manieren waarop de OOAPI van dienst kan zijn voor learning analytics.

De Open Onderwijs API is een standaard voor het delen van onderwijsdata. Met behulp van de OOAPI kunnen gegevens zoals cijfers en roosters makkelijk worden ontsloten in bijvoorbeeld een studentenapp. Vanuit het project Learning Analytics, onderdeel van het innovatieprogrammaOnderwijs op maat, kwam het verzoek om te bekijken hoe de Open Onderwijs API kan worden uitgebreid met learning analytics gegevens. Gegevens over studievoortgang zouden daarmee onderdeel kunnen worden van apps.”

https://blog.surf.nl/5-manieren-waarop-de-open-onderwijs-api-kan-worden-ingezet-voor-learning-analytics/

 

 

 

Coursera & Qualtrics, een LTI integratie uit de frontlinie

bijdrage van Alexander Savi

De UvA biedt in samenwerking met Coursera een aantal Massive Open Online Courses aan: cursussen die massaal gratis en online gevolgd kunnen worden. Zulk onderwijs heeft een aantal belangrijke beloften. Ten eerste kan er, door de grote aantallen studenten die er gebruik van maken, goed worden onderzocht wat factoren zijn die de leerervaring optimaliseren. Bovendien biedt een digitale leeromgeving de mogelijkheid tot vergaande personalisatie van die leerervaring. Het inlossen van deze beloften blijkt echter verre van triviaal, en met het huidige Grassrootsproject proberen Annemarie Zand Scholten en ik daar dan ook een belangrijke eerste stap in te zetten.

 De eerste fase van die stap is inmiddels voltooid. Deze fase bestond uit het leggen van een formele verbinding tussen de MOOC-leverancier Coursera en de vragenlijst-software van Qualtrics. Deze verbinding is gelegd met behulp van het LTI protocol (Learning Tools Interoperability), waardoor er informatie vanuit Coursera naar Qualtrics gestuurd kan worden. De mogelijkheid om informatie vanuit Qualtrics weer terug te sturen naar Coursera wordt op een later moment misschien nog toegevoegd. De tool die de verbinding mogelijk maakt, inclusief een gebruikersaanwijzing, is vrij beschikbaar op https://github.com/renspoesse/qualtrics_lti_bridge.

 De koppeling tussen Coursera en Qualtrics is een eerste stap richting beide beloften. De Qualtrics omgeving biedt rijke mogelijkheden om extra leermateriaal aan te bieden, zoals tekst, video, en vragen, maar bovenal de mogelijkheid om studenten willekeurig toe te wijzen aan verschillend leermateriaal. De experimentele situatie die hierdoor ontstaat maakt het mogelijk om vast te stellen welk materiaal tot de meeste leerwinst leidt. Doordat er informatie vanuit Coursera kan worden meegestuurd wordt het in principe ook mogelijk om studenten op basis van persoonlijke kenmerken gepersonaliseerd materiaal in Qualtrics aan te bieden. Helaas bieden Coursera en het LTI protocol op dit moment enkel de mogelijkheid om het user-id te versturen, waardoor dit nog niet mogelijk is. Mocht dat in de toekomst veranderen, dan kan de tool eenvoudig worden aangepast zodat personalisatie van het leermateriaal alsnog mogelijk wordt.

In de tweede fase van het project zal de gebruiksaanwijzing verder worden uitgebreid en verspreid, zodat wereldwijd docenten gebruik kunnen maken van de tool. Verder zullen we het terugsturen van informatie van Qualtrics naar Coursera in overweging nemen, en de tool zelf toepassen in een van de MOOCs van Annemarie Zand Scholten. Tot slot bedanken we graag Simon Wiles aan Stanford University, die het fundament van de tool bouwde en vrij beschikbaar stelde, en Rens Poesse aan de Universiteit van Amsterdam die de tool geschikt maakte voor de koppeling met Coursera.

De Kracht van Krijtloos

bijdrage van Marcel Vreeswijk
(onderzoeker, docent, opleidingsdirecteur bachelor Natuur- & Sterrenkunde UvA/VU)

Weleens een  college gegeven met veel formules op het bord?!  Je staat dan met je rug naar je publiek te praten en het bord vol te kalken. Een half uur later veeg je het weer uit, want het bord is vol. De (huidige) video-opnames op Science-Park registeren nauwelijks wat je schrijft en de studenten zijn drukker aan het overschrijven dan de stappen conceptueel te begrijpen. Weg met het bord en alle formules netjes op slides afdraaien? Dat is helemaal een didactische zonde – dat gaat veel te snel en de essentiële stappen worden niet eens herkend tussen al die iconen van onze kennis. Een oplossing, in veel gevallen, is het gebruik van een grafische-tablet van hoge qualiteit in combinatie met een goede beamer. Bijvoorbeeld de WACOM-Intuos (wireless schrijfpad, geen beeldscherm) of Cintiq (bekabeld schrijfpad, tevens beeldscherm).

tablet gebruik

Sommige collega’s kunnen uit de voeten met de Intuos, ik ben linkshandig en moet goed opletten om netjes te schrijven en dat lukt mij alleen met de Cintiq. Ik heb een modus gevonden waar ik binnen mijn powerpoint slides lege vlakken (of hele pagina’s) gebruik waarbinnen ik tijdens het hoorcollege de formules afleid. Ik kan dus al mijn figuren, foto’s, animaties, key-formules ‘as usual’ gebruiken en toch de rust nemen om formules af te leiden. Het grote voordeel is dat alles keurig wordt opgenomen met zowel video (en ook op de slides wordt opgeslagen). Het laatste college eindigde met een enorm applaus (150 studenten); ik heb nog nooit zo’n hoog rapportcijfer gekregen >8 en in de evaluatie werd het tabletgebruik in combinatie met de video-opname uitsluitend positief genoemd.

Een tweetal andere collega’s hebben nu ook (zeer) goede ervaringen en werken op soortgelijke manier. Let op, ik schrijf dit achteraf en dan ben ik heel positief. In de beginfase was de euforie minder: het is wel weken wennen om je draai te vinden! Een andere collega geeft een theoretisch college waarbij vier borden tegelijkertijd worden gebruikt.

Dat zijn  overigens het type colleges waar ik zelf vroeger als student rooie oortjes van kreeg. Echter, deze collega heeft de tablet na enige weken weer terzijde gelegd: het enkelvoudige beamerscherm geeft teveel beperkingen. Hij zou minimaal twee beamers nodig hebben om naast de hoofdlijnen, het bijspel goed door te laten komen en die faciliteit hebben we niet (op Science Park). Er zijn ook alweer collega’s aan het oefenen voor komend jaar, want de tablets worden waar nodig en mogelijk onderling uitgewisseld. Opvallend is dat studenten aan enkele docenten hebben gevraagd of ze ook niet een tablet kunnen gebruiken i.p.v. het krijtbord.

Dit grassrootproject is ondertussen formeel in de laatste fase, maar dit einde is tegelijkertijd het begin van iets veel groters. Er is door het gebruik van deze tablets veel discussie ontstaan over de beschikbaarheid en kwaliteit van de faciliteiten. Denk aan wireless beamers, meerdere beamers, hdmi beamers, vaste kabels voor tablets, enzovoort. Het project heeft ook een boost gegeven aan het gebruik van video opnames. Ook docenten die de tablet niet gebruiken zijn hier meer in geïnteresseerd geraakt. Bovendien zijn er goede contacten gelegd tussen docenten en de

ICT- personen die voorheen niet van elkaars bestaan afwisten. Kortom, de bijvangst van dit project draagt ook bij aan het success. Ik heb er vertrouwen in dat vele docenten de tablets blijvend zullen gebruiken.

EU commission report on ‘New modes of learning and teaching in higher education’

The following report is relevant for large scale deployment of Learning Analytics within Europe:

http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf

Recommendation 14
Member States should ensure that legal frameworks allow higher education institutions to collect and analyse learning data. The full and informed consent of students must be a requirement and the data should only be used for educational purposes.

Recommendation 15

Online platforms should inform users about their privacy and data
protection policy in a clear and understandable way. Individuals should
always have the choice to anonymise their data

Reporting back on OWD 2014

This is a report back about at the Onderwijsdagen in specific about Learning Analytics.

I should introduce myself. Alan Berg Co-Chair of the Special Interest Group at SURF for Learning Analytics and member of the Innovation Work Group.

OWD are three days of events organized with the support of SURF (http://www.deonderwijsdagen.nl/), reaching a wide national audience. SURF actively busy in a number of themes and their intersections. Learning Analytics being one theme. The example intersection being the relationship between LA and Open Online Education.

Before discussing one of my domains of interest, let’s point at a few excellent presentations captured on video. In no particular order, these are:


Jason Ohler, has a clear perspective that you almost plan innovative new services around. Sharon Klinkenberg works at UvA and is an expert in his Field. His knowledge and evangelism radiate outwards. Pero de Bruyckere is well researched, humorous and a sanity check on our own perspectives.


With my SIG LA hat and SURF supplied T-shirt on I presented twice:

The first subject was ‘Grand challenges’ voor learning analytics en open en online onderwijs. The presentation description was: In deze sessie vertellen Alan Berg en Robert Schuwer over (een inventarisatie van) de ‘grand challenges’ die er zijn op het snijvlak van learning analytics en open en online onderwijs. In het kader van het door OCW ondersteunde programma Open en online onderwijs gaat SURF de komende maanden een aantal nieuwe activiteiten op dit gebied oppakken. Een van de eerste onderwerpen is de verbinding tussen learning analytics en open en online onderwijs. 

De eerste stap is het in kaart brengen van uitdagingen voor open en online onderwijs waarvoor learning analytics mogelijk oplossingen kan bieden, en van uitdagingen voor learning analytics waarbij vormen van open en online onderwijs voor antwoorden kunnen zorgen. In deze sessie presenteren Alan Berg en Robert Schuwer de eerste resultaten van een brede inventarisatie van deze ‘grand challenges’. Er is gelegenheid voor eerste reacties en aanvullende ideeën. 

I enjoyed the interaction with Robert Schuwer, it is relaxing to share a podium with someone who can pick up questions outside my main area’s of expertise. The room was filled and the audience was active. From the presentation, it was clear that the LA community is more research orientated than the OOO community. Within the LA community the trend is towards operationalization through services, but clearly we are in general behind in the service lifecycle race. It is also clear that the LA community has clearer short term challenges. For example, sorting out the ethics and privacy policies at the national level and how do we benchmark and validate services so that we can be sure of the products relative value to the Educational market.


A plug here for the need for a national decision tree (as suggested by Stefan Mol from UvA), where we can consistently find replies for any ethical, privacy and legal issues as we explore LA services.


The second presentation was Ethics & Privacy issues in the context of Learning Analytics with Maren Scheffel. The presentation description was:

During this session, participants will gain awareness of legal and ethical requirements for Learning Analytics tools and potential solutions. Participants will learn to properly address those requirements when implementing Learning Analytics in education.

The massive production, collection and processing of information from various learning platforms and online environments used have led to ethical and privacy concerns regarding individual and societal harms. Previously these types of concerns have impacted on areas as diverse as computer science, legal studies and surveillance studies. Within the SURF SIG Learning Analytics and the FP7 EU LACE project we conducted a series of workshops about issues and research challenges on ethical and privacy aspects in the emerging field of Learning Analytics. We  had asked for short descriptions of issues faced by Learning Analytics stakehoders. We organized an Ethics & Privacy Expert session with international experts in the field to find proper answers. 

Within this session we will present the initial insights gained and open the floor to the audience to contribute additional aspects from their organisations. For more details on the LACE community visit: http://www.laceproject.eu/lace/. For a report back from one of the workshops review: http://www.laceproject.eu/blog/learning-analytics-dilemmas-ethics-trusting-google-apps-teaching.

Maren, took the main load of presenting and fearlessly stepped into the philosophical shadows and grey area’s of ethics and privacy. +1 for the success of her mission.

The first and foremost lesson from the presentation was that the audience/ crowd (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds) is wise and should contribute to forming policy. The question therefore is how to make contact and pull further into the feedback process. For the ethics and privacy workshop the results were stored in an Open Book. We should moderate the modification of the open book by the crowd. The book acting as an oracle for policy debate.

The second interrelated theme was the bugger is in the detail. Lot’s of gaps and complexity. No one person can cover all the potential for inconsistency or incorrectness. We need to shine a light in this area with all the stakeholders and balance their needs.


The third theme was that Privacy by design should be a driving principle for any large scale deployments of LA (http://www.privacybydesign.ca/index.php/privacy-policies-enough-need-software-transparency/). One can even argue that this is a conversation that we should widen to our cloud services and the moral responsibilities we have as suggested by the themes behind Privacy laws.


Sadly, I did not have time to view other LA presentations, such as:

  • Blended learning als manier om studiesucces en studierendement te verhogen
  • Aspecten van learning analytics bij een digitale leeromgeving

If you read this and were in the presentation I hope I can motivate you to blog here…

Looking forward to OWD 2015 and seeing how far we LA progressed.

Data Driven Education (Quantified Education)

William Gibson maakte de opmerking, “the future is already here, it’s just not evenly distributed.”  Deze quote is de essentie van het huidige debat over de impact van de digitale wereld in het (hoger) onderwijs. Verongelijkte (onderwijs) wetenschappers die niet-erkend worden door de self-made onderwijsvernieuwers en entrepreneurs die de wereld wel even zouden veranderen. Alle ingrediënten voor een daadwerkelijke innovatie zijn aanwezig om de toekomst die zich om ons heen ontvouwt in het onderwijs te trekken.

In een presentatie uit 2007 sprak ik over de kansen, uitdagingen en bedreigingen voor de belofte van “jawel” herbruikbare leerobjecten. De beschreven conclusies n.a.v. een onderzoek van de Digitale Universiteit  zijn nog steeds herbruikbaar en herkenbaar.  Open educational resources en in hun kielzog MOOC’s hebben de plek in de spotlight overgenomen soms op hetzelfde platgetreden pad zonder nieuwe oplossingen en inzichten te bieden.

Er lijkt niets verandert en toch is alles veranderd. 

Mijn stelling is dat de werkelijke uitdaging voor Open Onderwijs niet de inpassing van Open Onderwijs in het huidige onderwijsmodel is. Durf en visie zijn nodig om een oude belofte in te lossen. Dat is de belofte van een sterk gepersonaliseerde leerervaring, in een maatschappelijk zinvolle context, uitgaande van persoonlijke leerpaden en een relevant gepersonificeerd curriculum Het is mijn betoog dat enkele essentiële voorwaarden zijn ingevuld om deze belofte daadwerkelijk gestand te doen.

De twee belangrijkste maatschappelijk technologische ontwikkelingen in de wereld om deze visie vorm te geven zijn enerzijds, Ubiquitous  Information & Technology. Dit zit ondertussen in de haarvaten van de wereld om ons heen en in alle apparaten die wij dagelijks gebruiken om informatie tot ons te nemen, te maken en te verspreiden. Anderzijds de Quantified Society. Niet meer weg te denken is deze drang tot meten die steeds meer aspecten van het persoonlijke leven stuurt. Of het nu Big Data discussies  zijn of de Nike armband die de quantified Self in de persoonlijke levenssfeer brengt. Ik betoog dat dit moet leiden tot een vorm van Quantified Education, onderwijs op maat en in de juiste fase van de persoonlijke ontwikkeling.

Het onderwijs is de ultieme kraamkamer  om deze nieuwe technologieën uit te proberen en de werkelijke uitdaging is welk onderwijs genoten kan worden en waarom. Is het slechts substitutie, dwz de technologie wordt ingezet om de bestaande praktijk te optimaliseren of leggen we de lat daadwerkelijk hoger en gaan we de uitdaging aan om het onderwijs te transformeren en te onderzoeken welke nieuwe vormen van persoonlijk online open onderwijs, Data Driven Education, mogelijk zijn.

Hoe ontwikkel ik een MOOC en waarom ?

Vorige week (10 -12 februari) was ik 1 van de ruim 450 deelnemers (waarvan 20 Nederlanders) aan de European MOOC’s Stakeholders Summit (http://www.emoocs2014.eu/) . De conferentie vond plaats in het buitengewoon indrukwekkende Rolex gebouw van the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Lausanne.

Tijdens de drie dagen was naast de gebruikelijke aandacht over de strategische betekenis van het huidige MOOC debat en de mooie vergezichten van de diverse MOOC aanbieders veel aandacht voor praktische verhalen over het maken en aanbieden van MOOCs.

Over wat MOOCs zijn en het maken van MOOCs, enkele praktische verwijzingen
De open education portal van de EU geeft in een korte bijdrage een overzicht waarin  in 4 video’s de diverse aspecten van MOOCs worden besproken. link: http://openeducationeuropa.eu/en/blogs/what-mooc-here-are-four-videos-explain-new-way-learn-online

Onze gastheer in Lausanne (EFPL) is een veteraan in het bouwen van MOOCs , ze hebben er al 21 aangeboden en er zijn 13 nieuwe MOOCs in productie. De volgende blogpost beschrijft kort het videoproductie proces van EFPL: http://ignatiawebs.blogspot.nl/2014/02/emooc2014-videos-dos-and-donts-from.html en de slides met de do’s en don’ts zijn meer dan informatief , het is een blauwdruk om zelf een productieproces op te zetten:  http://www.slideshare.net/pjermann/moocs-video-tutorial

De “must download” is de “Edinburgh MOOCs handbook” http://t.co/UVKYNdyo11 Een uitgebreide handleiding voor een ieder die een MOOC aan het bouwen is of wil bouwen op het Coursera platform.

De didactiek is een onderwerp dat niet ontbrak tijdens de conferentie. Hanneke Duisterwinkel (TUe) verzorgde een pre-conference workshop met handige Tips en Tricks die van belang zijn tijdens het ontwikkelen en aanbieden van een MOOC, link: http://www.slideshare.net/HannekeDuisterwinkel/the-pedagogy-of-moocs-presentatie-lausanne

Het verhaal van Gerard Fisher geeft stof tot nadenken over hoe en waarom je een MOOC aanbiedt, link naar afbeelding van “Why (and an how) of the learning perspective of MOOCs” https://twitter.com/valentinareda/status/433514364218667008/photo/1

Een bijzonder en ontroerend verhaal over hoe MOOCs het leven van mensen kunnen veranderen is het interview met Barbara Moser-Mercer, die in een vluchtelingenkamp met MOOCs aan de slag ging. (pagina 114 in de proceedings: “MOOCs in fragile contexts”) Link naar het interview: http://redasadki.me/2014/02/12/interview-with-barbara-moser-mercer-the-lady-who-did-moocs-in-a-refugee-camp/

Een kritische reflectie op MOOCs mag niet ontbreken. De post van Dianna Laurillard in Times Higher Education “Five Myths about MOOCs (link: http://www.timeshighereducation.co.uk/comment/opinion/five-myths-about-moocs/2010480.article) en de discussie die onderaan het artikel volgt is in mijn ogen verplichte kost in het debat over MOOCs.

Dit is slechts een steekproef uit vele leuke, inspirerende sessies die mij veel stof tot nadenken hebben gegeven om de MOOC ontwikkelingen aan de UvA verder vorm te geven. Ik heb de intentie in de komende weken ook aandacht te geven aan de strategische discussies en de discussie rond de business modellen die plaats vonden tijdens de conferentie.

Meer informatie over de European MOOC’s Stakeholders Summit
De proceedings van de conferentie zijn op te vinden op: http://www.emoocs2014.eu/sites/default/files/Proceedings-Moocs-Summit-2014.pdf

En de slides van de presentaties op (zover beschikbaar): http://www.emoocs2014.eu/node/34

De keynotes kunnen worden teruggekeken op : http://www.youtube.com/channel/UCLteG7VHlg77xp91mHf5CjQ/videos